Kódex rodiča

1. Dochádzať s dieťaťom na tréning, zápasy a turnaje pravidelne a včas.

2. Rešpektovať vedenie klubu a trénera, nezasahovať do ich kompetencií a riadenia. Ak rodič má pripomienky, prípadne výhrady, môže kontaktovať  trénera avšak mimo času športovej prípravy.

3. Nevstupovať na športovú plochu počas tréningov a zápasov, rodič sa zdržiava v hľadisku pre divákov,  neriadi hru  mužstva, ani svojho dieťaťa a správa sa vždy slušne. Pri hre by mali deti vnímať pokyny trénera, nie divákov. Rady deťom nechajte na trénera, aby nemali v hlave zmätok.

4. Povzbudzovať korektne a športovo, rešpektovať aktuálne schopnosti svojho dieťaťa, dopriať mu radosť z hry. Tlak a kritika pôsobí na malého jednotlivca negatívne, pochvala ho však posúva vpred.

5. Akceptovať skutočnosť, že chyby sú súčasťou hry, učenia sa a zdokonaľovania sa. Našim cieľom je, aby deti dokázali vyhodnotiť hernú situáciu čo najskôr a sami. 

6. Vyznávať  myšlienku a princíp fair-play, učiť deti vedieť aj prehrávať, nie iba vyhrávať za každú cenu.

7. Nenútiť deti do športových výkonov proti ich vôli. Deti by mali športovať pre svoje vlastné potešenie, hra je určená pre deti, nie pre rodičov.

8. Prosíme Vás, klaďte dôraz na správnu životosprávu detí (strava, pitný režim, spánok).

9. Prosíme Vás o včasné ospravedlnenie svojho dieťaťa zo zápasov a turnajov, aby v prípade neúčasti mohol byť nominovaný náhradný hráč.

 

Kódex hráča

 

1. Buď hrdý na to, že si členom Mestského športového klubu Kysucké Nové Mesto.

2. Buď zodpovedný, disciplinovaný a pamätaj vždy na to, že reprezentuješ klub na ihrisku, ale aj mimo neho.

3. Maj dobrý vzťah a úctu k trénerom, spoluhráčom,  súperom,  divákom a  rozhodcom.

4. Za všetkých okolností sa správaj slušne, kamarátsky a športovo, vždy slušne pozdrav a poďakuj.

5. Pri zápasoch a ani dve hodiny pred nimi nejedz vysmážané, údené ani grilované jedlá (hranolky, krokety, klobásy, rezne). Doporučená strava: ovocie,      sušienky, musli tyčinky, neperlivá voda.

6. Rešpektuj pokyny trénera, trénuj a hraj vždy naplno.

7. Rešpektuj pravidlá hry, na konci každého zápasu podaj vždy ruku súperovi.

8. Hraj vždy fair play.

 

Kódex trénera

 

1. Organizuje a vedie tréningový proces prideleného družstva.

2. Nomináciu na turnaje a zápasy robia všetci tréneri po vzájomnej dohode. Nominácia je podmienená účasťou na dvoch tréningoch pred akciou. Ďalšie  kritériá: pravidelná rotácia hráčov, tréningová účasť a morálka, individuálna herná výkonnosť, uhradené príspevky.

3. Oznamuje nomináciu najneskôr na poslednom tréningu pred akciou. Pokiaľ to technické možnosti umožnia, uverejní ju aj na internetovej stránke.

4. Výhradne riadi organizačné záležitosti tímu.

5. Spolupracuje s ostatnými trénermi mládežnickych mužstiev.

6. Sleduje prospech v škole a udržuje kontakt s rodičmi.

7. Vedie pridelené mužstvo v zápase, určuje zostavu a nasadzovanie hráčov. Len tréner je oprávnený udeľovať pokyny jeho hráčom.

8. Dbá o zdravie a fyzickú pripravenosť členov svojho mužstva, vedie ich k dodržiavaniu životosprávy, výživy, hygieny, regenerácie a športovej etiky.

9. Pracuje na zdokonaľovaní tréningových metód a je vzorom pre svojich hráčov.

10. Uverňuje na internetových stránkach prehľad zápasov, výsledkov, termínov zrazov a aktuálne informácie.

11. Usiluje sa o spravodlivosť, čo sa týka sympatií a pozornosti.

12. Buduje u hráčov sebadôveru ale aj sebakontrolu.

13. Slušne sa vyadruje a nepoužíva vulgarizmy.

 

Žiadame všetkých zainteresovaných (hráčov, trénerov a rodičov) , aby sa týmito kódexmi riadili.